MUNKAHELYEK

2017.okt.6. - a beregszászi magyar konzulátus els?beosztott konzulja

2014.márc.15 - a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális Diplomáciai F?osztályán vezet? f?tanácsos

(szakmai tanácsadó)

2013 – 2014 a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese

2011 – 2013. a Nemzetközi Visegrádi Alap magyarországi megbízottja

2008 – 2012: a Magyar Televízió Zrt., majd: Magyar Tartalomszolgáltató- és Vagyonkezel? Alap

2003 – 2008: Magyarország bukaresti Magyar Kulturális Intézetnek igazgatója, (a nagykövetség I. tanácsosa)

1994-2003:  a Magyar Televízió Zrt:

1990-1995: a(Heti) Magyarország (Bp.) c. hetilap szerkeszt?-riportere, majd rovatvezet?je

(A magyarországi sajtóban az els?, a határon túli magyarsággal foglalkozó rovat elindítója, szerkeszt?je)

1985-1989: a Köznevelés c. oktatáspolitikai hetilap szerkeszt?-riportere (Bp.)

1985-1986: a Mestermunka cím? porcelánipari üzemi lap szerkeszt?je (Bp.)

1984-1985: a Magyarországi Könyvkiadók és Könyvterjeszt?k Egyesületének ügyintéz?je

1980-1984: 4.sz. Ált. Iskola, Sepsiszentgyörgy, Románia - magyartanár

SZAKMAI TAPASZTALATOK

2014 - a Magyar Írók Szövetsége külügyi munkacsoportjának alapító tagja

2013  – az Európai Utas Alapítvány kuratóriumának a tagja

2011  – a Nemzeti Kultúráért Egyesület kulturális diplomáciai szekciójának a vezet?je

2008-    el?adások a kulturális diplomáciáról (JATE-Szeged, Kodolányi János-Bp.,Corvinus egy-Bp.,)

2004  – a Film.dok magyar-román dokumentumfilm-fesztivál elnöke

2001:    a Duna Televízió Világtérkép c. külpolitikai magazinjának a felel?s szerkeszt?je

2000-2002:  a Magyar Demokrata Fórum külpolitikai szakért?je.

1997-2001:  az Európai Néppárt hírlapjának (PPE-News) a magyarországi fordítója és kiadója.

1997:    a Magyar Rádió küls? riportere

1995:    a Duna Televízióküls? riportere.

1995:    az Új Magyarország küls? rovatvezet?je (Határon túli magyarok).

1985-1988: az Írószövetség József Attila Körének elnökségi tagja, nemzetközi m?fordító-táborának a vezet?je

1976-1980: az Echinox c. folyóirat (Kolozsvár) magyar f?szerkeszt?je

1976-1980: a romániai Írószövetség kolozsvári Gaál ­Gábor Irodalmi Körének az elnöke

1976-1980: az Igazság c. napilap (Kolozsvár) küls? rovatvezet?je

Diákkorától az összes romániai magyar és több magyarországi irodalmi lapban publikált

TANULMÁNYOK

Külügyi szakmai alapvizsga, 2016. január

Közigazgatási szakvizsga (Bp., 2007).

Az Európai Parlament kultúrpolitikájának tanulmányozása (Az Európai Néppárt ösztöndíja, Brüsszel 2002).

Európa-szakért? (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.,2001).

(Francia nyelv? diplomamunka: Le projet européen démocrate-chrétien, Le Parti Populaire Européen-Passé, présence, avenir (A kereszténydemokrata európa-terv, Az Európai Néppárt - Múlt, jelenlét, jöv?)

Az európai intézményrendszer tanulmányozása  (Az Európai Néppárt ösztöndíja, Brüsszel, 1992).

Francia ösztöndíjas média tanulmányok és sajtógyakorlat (L’Est Républicain), (Párizs, Nancy,1991).

Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1988-1990).

A vallon-flamand kérdés és a belgiumi magyar emigráció története (Katolikus Egyetem, Leuven, 1988).

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének tanfolyama (Budapest, 1985).

Magyar-orosz tanári oklevél(Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, Kolozsvár, 1980.)

 (Diplomamunka: Madách Imre: A tragédia vége  – a komédia kezdete)

 NYELVISMERET

Magyar – anyanyelv

Angol   –  fels?fokú nyelvvizsga (2013, ECL)

Román  – fels?fokú magyar állami nyelvvizsga (1989), anyanyelvi szint?, tárgyalóképes nyelvtudás

Francia – fels?fokú magyar állami nyelvvizsga (1989), tárgyalóképes nyelvtudás

Orosz   –  egyetemi oklevél

 KÖTETEK

Alain Minc: A Káosz kontinense (Új középkor) (Holnap Kiadó, Bp., 2012.) (fordítás franciából)

Hunok Európában,Gondolatok a a magyar kulturális diplomáciáról,Magyar Múzsa, Kecskemét, 2010.

József Attila 100, Versek/Poezii, Kétnyelv? bibliofil kiadás, Bukarest, 2005. (felel?s szerkeszt?)

Wilfried Martens: Az egyik és a másik Európa, Püski, Bp. 1996. (tanulmányfordítás franciából)

Illúziók kora, Erdély, Széphalom könyvm?hely, Bp. 1994. (esszéinterjú)

Paul Drumaru: F?próba, Európa kiadó, Bp. 1989. (regényfordítás románból)

Bábel-tornyán,Echinox-antológia , Kriterion, Bukarest,1983. (szerkeszt?)

 

ELISMERÉSEK

H?ség a Hazához érdemkereszt (2010.)

A román Kulturális Érdemrend, Nagytiszti fokozat (Ordinul Meritul Cultural, Mare Ofiter) - a magyar-román kapcsolatok terén végzett tevékenységért (2004.)

A Külügyminisztérium és az Európai Újságírók Szövetsége EU integrációs cikkpályázatának a f?díja (1997.)

A Palócföld Madách-pályázatának dijazottja az esszé-kategóriában (1988)

 

REFERENCIA

Who is who Magyarországon, 2004., 2012; Ki Kicsoda 2006 (MTI); A magyar irodalom évkönyve-2000; A József Attila Kör Lexikona; Új Magyar Irodalmi Lexikon; Kortárs Magyar Írók; Széphalom Kiadó; Erdélyi Magyar Ki Kicsoda –2000; Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda, Bp. 1998., 2000., 2002.;Ki kicsoda a hírközlésben, Babits kiadó, 1994.;Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 1., Kriterion, Bukarest, 1981.;